Zaštita privatnosti

Pravila o zaštiti privatnosti.

U ovim Pravilima o zaštiti privatnosti na internetu („Pravila o zaštiti privatnosti”) objašnjava se kako se Decking d.o.o. (Decking.hr) služi osobnim podacima navedenima na našim mrežnim stranicama, mobilnim stranicama, mobilnim aplikacijama i ostalim digitalnim uslugama i proizvodima koje kontrolira Decking d.o.o., a koji su povezani s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti (zajednički: „stranice društva Decking.d.o.o.”). Decking d.o.o. ima funkciju voditelja obrade osobnih podataka u skladu s nadležnim zakonom.

Sažetak:

U ovom sažetku ukratko je predstavljena naša Izjava o privatnosti. Detaljnije informacije pročitajte u cjelovitoj Politici o zaštiti privatnosti na stranici.

 • Informacije koje prikupljamo
 • Kako se koristimo vašim informacijama
 • Informacije koje dijelimo
 • Vaši izbori privatnosti
 • Sigurnost
 • Promjene u našoj Izjavi o privatnosti

Informacije koje prikupljamo

Decking d.o.o. na stranicama decking,hr prikuplja sljedeće vrste informacija:

 • Informacije koje navedete. Osobni podatci koje navedete pri registraciji za naše proizvode i usluge, odgovarajući na upitnike ili ankete ili kontaktirajući s korisničkom službom društva Decking d.o.o.
 • Automatski prikupljene informacije. Vaša IP adresa i informacije koje vas ne identificiraju o vašoj upotrebi stranica društva Decking d.o.o. mogu se prikupljati automatski s pomoću tehnologija za praćenje poput kolačića. Vaš softver za pretraživanje mrežnih stranica može biti postavljen tako da odbija sve kolačiće. Međutim, kolačići vam mogu dopustiti da iskoristite neke od ključnih značajki stranica koje možda neće raditi ako odbijete kolačiće.
 • Informacije prikupljene iz drugih izvora. Možemo kombinirati informacije o vama dobivene sa stranica društva Decking d.o.o., informacije prikupljene izvan mreže ili od vanjskih strana.

Kako se koristimo vašim informacijama

Decking d.o.o. upotrebljava informacije koje prikupljamo u sljedeće svrhe:

 • da bismo vam pružili tražene proizvode i usluge društva Decking d.o.o.,
 • da bismo nudili i pružali informacije o sličnim i/ili povezanim proizvodima i uslugama,
 • da bismo prilagodili i poboljšali vaše iskustvo na stranicama društva Decking d.o.o.,
 • da bismo općenito poboljšali naše proizvode i stranice društva Decking d.o.o. te u ostale interne svrhe poslovanja.
 • pravne obveze obavješćivanja i izvješćivanja tijela.

U skladu s europskim zakonima o zaštiti podataka, društvo Decking d.o.o. mora imati pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka. Pravni temelj koji se primjenjuje u pojedinom slučaju ovisit će o tome u koju od određenih, prethodno opisanih, svrha društvo Decking d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke:

 • U određenim slučajevima Decking d.o.o. može zatražiti vaš pristanak za prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka. Ako odlučite dati svoj pristanak, kasnije je možete povući tako da nam se obratite na način opisan u odjeljku „Vaši izbori privatnosti”. Imajte na umu da povlačenje pristanka neće utjecati na obradu koja je već izvršena.
 • U nekim slučajevima obrada vaših osobnih podataka može biti nužna ako bi sve bilo u skladu s nadležnim zakonom ili uredbom, ili radi provedbe ugovora kojemu podliježete. Možda nećete moći odustati od te obrade ili bi vaš izbor da odustanete mogao utjecati na našu sposobnost izvođenja ugovornih obveza na koje smo se obvezali prema vama.
 • U još nekim slučajevima društvo Decking d.o.o. može obrađivati vaše osobne podatke na temelju legitimnih interesa društva Decking d.o.o. da vas obavještava o našim proizvodima i uslugama te o znanstvenim istraživanjima i mogućnostima edukacije. Imate pravo odustati od svake takve obrade vaših osobnih podataka. To možete učiniti tako da nam se obratite na način opisan u odjeljku „Vaši izbori privatnosti”.

Aktivnosti obrade mogu uključivati bilježenje, organizaciju, strukturiranje, pohranu, prilagodbu ili izmjenu, pronalaženje, obavljanje uvida, uporabu, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje osobnih podataka. Osobni podatci koje prikupimo o vama mogu biti pohranjeni pet godina od naše zadnje interakcije s vama, nakon čega će se podatci arhivirati samo onoliko dugo koliko je to razumno potrebno u prethodno navedene svrhe, u skladu s nadležnim zakonima.

Informacije koje dijelimo

Društvo Decking d.o.o. ne prodaje ili otkriva vaše osobne podatke trećim stranama bez vašeg pristanka, osim:

 • Podružnicama i pružateljima usluga treće strane kako bi na našim stranicama pružali usluge i informacije, uključujući internetski marketing i oglašavanje te podržali naše poslovanje. Od navedenih strana zahtijevamo da se osobnim podatcima služe u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.
 • Podružnicama da bi nudile i pružale informacije o povezanim proizvodima i uslugama. Ne dijelimo osobne podatke iz zemalja koje zahtijevaju pristanak, osim ako je pristanak unaprijed dobiven za dijeljenje podataka s povezanim podružnicama. Od navedenih strana zahtijevamo da se osobnim podatcima služe u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.
 • Drugom društvu u vezi prodajom ili prijenosom jedne od naših proizvodnih linija ili odjela, što uključuje usluge koje se pružaju putem jedne podružnice društva Decking d.o.o. ili više njih.

U slučaju da društvo Decking d.o.o. odluči reorganizirati naše društvo ili se povući iz njega prodajom, udruživanjem ili akvizicijom, društvo Decking d.o.o. može podijeliti osobne podatke o vama sa stvarnim ili mogućim kupcima. Od svih stvarnih ili mogućih kupaca zahtijevat ćemo da se prema tim osobnim podatcima odnose na način koji je u skladu s ovom izjavom.

Sve povezane podružnice možete pronaći ovdje.

Vaši izbori privatnosti

Imate pravo dobiti na uvid te dobiti primjerak osobnih podataka o vama koje zadržavamo te imate pravo tražiti od nas da ispravimo netočne ili nepotpune osobne podatke o vama. Imate pravo primiti podatke koje ste nam pružili u strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade. Također možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ili ograničavanje njihove obrade te imate pravo prigovora na obradu osobnih podataka o sebi. Da biste zatražili pristup osobnim podatcima o sebi, istaknuli što vas brine, uložili pritužbu ili zahtjev za ispravkom, ili kako biste odustali od određenih programa, obratite se našem Voditelju za pitanja privatnosti klikom na poveznicu „Kontakt” na stranici društva Decking d.o.o. koju upotrebljavate, upotrebom kontaktnih informacija društva Decking d.o.o. u mobilnoj aplikaciji društva Decking d.o.o. koju upotrebljavate ili slanjem e-poruke na adresu [email protected] Također možete poslati pismo na sljedeću adresu:

Decking d.o.o.
N/r: Privacy
Radnička cesta 1A, 10000 Zagreb
Hrvatska

Odgovornost nadležnog tijela za zaštitu podataka u Hrvatskoj jest osigurati da se u zemlji Hrvatskoj pridržava zakona o privatnosti. Za više informacija o svojim pravima na privatnost ili ako ne možete riješiti problem izravno s nama te želite uložiti pritužbu, obratite se na: [email protected]

Sigurnost 

Društvo Decking d.o.o. provodi kontrole kako bi štitio i osigurao osobne podatke. No, kada osobne podatke dijelite na internetu, uvijek postoji određeni rizik da bi neovlaštena treća strana mogla pristupiti vašim informacijama.

Promjene u našoj Izjavi o privatnosti

Redovito provjeravajte našu Izjavu o privatnosti jer povremeno možemo mijenjati ili ažurirati dijelove ovih Pravila o zaštiti podataka, što podliježe svim primjenjivim zahtjevima za suglasnost. Sve promjene pravodobno će biti objavljene na ovoj stranici, zajedno s novim datumom stupanja na snagu koji će biti vidljiv na vrhu ove stranice.